Podmínky registrace

Lektor/ka registrací uděluje portálu Budu lektor v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřebu pražských Domů dětí a mládeže (jejich seznam je na webu Volný čas Praha - http://www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm).

Ochrana osobních údajů

Lektor/ka bere na vědomí prohlášení portálu Budu lektor, že osobní data uvedená v registračním formuláři jsou považována za přísně důvěrná a budou použita výhradně pro interní potřebu pražských Domů dětí a mládeže.

Lektor/ka může svůj souhlas s registrací v databázi vzít kdykoli zpět (dle nového práva GDPR - "Právo na výmaz" / "Právo být zapomenut"), a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@budulektor.cz s uvedením svých přihlašovacích údajů.

Portál Budu lektor je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Přehled uchovávaných osobních údajů

Lektor/ka souhlasí s uchováním následujících dat: jméno a příjmení, emailová adresa, telefon, IP adresa, osobní lektorské preference

Společný projekt pražských Domů dětí a mládeže zaměřený na zájemce o práci s dětmi, mládeží i dospělými. Na jednom místě projekt představuje, proč je pedagogická činnost v DDM naplňující a rozvíjející, informuje o volných místech lektorů / lektorek v jednotlivých DDM, propojuje zájemce o lektorování s vhodnými DDM (např. dle regionu, tematických a časových preferencí) a nabízí vhodné příležitosti pro rozvoj dovedností a znalostí (pedagogické semináře, workshopy, inspirativní aktivity atd.).

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
E: info@budulektor.cz
T: +420 235 323 334

© 2021 Budu Lektor
Web by SenseMedia