lektor/ka kroužku Muzikálového divadla

Pokud chcete reagovat na pracovní nabídky, vyplňte nejdříve dotazník o spolupráci.

lektor/ka kroužku Muzikálového divadla

  • Praha 6
  • divadelní (dramatické)

Hledáme lektora/ku pro kroužek Muzikál se zaměřením na tanec, zpěv a herectví pro děti ve věku 8-12 let. Místo Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6-Podbaba. 

Úterý: 14:00 - 16:00

Mzda: 200


Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Stanice techniků

Pod Juliskou 2a, 18600 Praha 6

Kontaktní osoba:
Hana Vondráková
E: vondrakova@ddmpraha.cz
T: +420774207793

Kontaktní údaje instituce:
E: vondrakova@ddmpraha.cz
T: +420774207793

Společný projekt pražských Domů dětí a mládeže zaměřený na zájemce o práci s dětmi, mládeží i dospělými. Na jednom místě projekt představuje, proč je pedagogická činnost v DDM naplňující a rozvíjející, informuje o volných místech lektorů / lektorek v jednotlivých DDM, propojuje zájemce o lektorování s vhodnými DDM (např. dle regionu, tematických a časových preferencí) a nabízí vhodné příležitosti pro rozvoj dovedností a znalostí (pedagogické semináře, workshopy, inspirativní aktivity atd.).

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
E: info@budulektor.cz
T: +420 235 323 334

© 2021 Budu Lektor
Web by SenseMedia