Lektor PŘÍRODOVĚDNÝCH kroužků

Pokud chcete reagovat na pracovní nabídky, vyplňte nejdříve dotazník o spolupráci.

Lektor PŘÍRODOVĚDNÝCH kroužků

  • Praha 6
  • přírodovědné

Do našeho týmu v DDM Suchdole hledáme lektora/ku pro přírodovědné kroužky. Vhodné pro studenty středních a vysokých škol s přírodovědným zaměřením. Kroužky jsou rozděleny dle věku dětí (předškolní, mladší školní). V průběhu kroužku je ponechán prostor na přímý kontakt se zvířaty. 

Úterý: 14:00 - 16:00

Čtvrtek: 14:00 - 16:00

Mzda: 200 Kč/hod.


Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol

Rohová 540/4, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Kontaktní osoba:
Alena Vlková
E: zookoutek@ddmsuchdol.cz
T: 720500538

Kontaktní údaje instituce:
E: info@ddmsuchdol.cz
T: 724858346

Společný projekt pražských Domů dětí a mládeže zaměřený na zájemce o práci s dětmi, mládeží i dospělými. Na jednom místě projekt představuje, proč je pedagogická činnost v DDM naplňující a rozvíjející, informuje o volných místech lektorů / lektorek v jednotlivých DDM, propojuje zájemce o lektorování s vhodnými DDM (např. dle regionu, tematických a časových preferencí) a nabízí vhodné příležitosti pro rozvoj dovedností a znalostí (pedagogické semináře, workshopy, inspirativní aktivity atd.).

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
E: info@budulektor.cz
T: +420 235 323 334

© 2021 Budu Lektor
Web by SenseMedia