lektor animace

Pokud chcete reagovat na pracovní nabídky, vyplňte nejdříve dotazník o spolupráci.

lektor animace

  • Praha 6
  • technické

Hledáme lektora pro kroužek:

filmová animace pro nejmenší - základní techniky animace a tvorba jednoduchých animovaných filmů.

Filmová animace: Moderní i klasické techniky animace pro film a reklamu - určeno pro starší až dospělé.

Může být dohromady i zvlášť. Den a čas dokážene přizpůsobit.

Mzda: 300


Dům dětí a mládeže Praha 6

U boroviček 650/5, 16300 Praha 6 - Řepy

Kontaktní osoba:
Michal Kunstovný
E: michal.kunstovny@ddmp6.cz
T: 778881729

Kontaktní údaje instituce:
E: michal.kunstovny@ddmp6.cz
T: +420778881729

Společný projekt pražských Domů dětí a mládeže zaměřený na zájemce o práci s dětmi, mládeží i dospělými. Na jednom místě projekt představuje, proč je pedagogická činnost v DDM naplňující a rozvíjející, informuje o volných místech lektorů / lektorek v jednotlivých DDM, propojuje zájemce o lektorování s vhodnými DDM (např. dle regionu, tematických a časových preferencí) a nabízí vhodné příležitosti pro rozvoj dovedností a znalostí (pedagogické semináře, workshopy, inspirativní aktivity atd.).

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
E: info@budulektor.cz
T: +420 235 323 334

© 2021 Budu Lektor
Web by SenseMedia