Lektor/ka jazykového kroužku - angličtina

Pokud chcete reagovat na pracovní nabídky, vyplňte nejdříve dotazník o spolupráci.

Lektor/ka jazykového kroužku - angličtina

  • Praha 3
  • jazyková

Vzdělávací a jazykové kroužky probíhají v DDM Ulita, v prostorách Kliniky Techniků nebo na základních školách v blízkém okolí. Otevíráme kroužky od předškoláků až po dospělé. Anglický jazyk nabízíme pro všechny věkové skupiny. Dbáme na to, aby si děti osvojily jazyk hravou formou přizpůsobenou jejich věku a aby na sebe kroužky navazovaly. Pro starší děti nabízíme anglickou konverzaci nebo výuku angličtiny pomocí filmů a populárních písní. Kromě lektorů angličtiny, hledáme lektora na výuku češtiny pro cizince.

Lektorům vycházíme vstříc nejen v časových možnostech ale i v jejich preferované věkové skupině dětí.


Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Na Balkáně 2866/17a, 13000 Praha 3

Kontaktní osoba:
Martina Žeberová
E: zeberova@ulita.cz
T: 222990330

Kontaktní údaje instituce:
E: info@ulita.cz
T: 222990330

Společný projekt pražských Domů dětí a mládeže zaměřený na zájemce o práci s dětmi, mládeží i dospělými. Na jednom místě projekt představuje, proč je pedagogická činnost v DDM naplňující a rozvíjející, informuje o volných místech lektorů / lektorek v jednotlivých DDM, propojuje zájemce o lektorování s vhodnými DDM (např. dle regionu, tematických a časových preferencí) a nabízí vhodné příležitosti pro rozvoj dovedností a znalostí (pedagogické semináře, workshopy, inspirativní aktivity atd.).

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
E: info@budulektor.cz
T: +420 235 323 334

© 2021 Budu Lektor
Web by SenseMedia